počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Buková | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506869 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1256
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Trnava   [ kód okresu: 207 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 665 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 706 | rozdiel (2011-2001): -41

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4151530 0
5 - 9171128 6
10 - 1415621 9
15 - 19292251 7
20 - 24152439 -9
25 - 29162844 -12
30 - 34282755 1
35 - 39342963 5
40 - 44282351 5
45 - 49272350 4
50 - 54211536 6
55 - 59241943 5
60 - 64202848 -8
65 - 69141832 -4
70 - 74102434 -14
75 - 7971118 -4
80 - 845712 -2
85 - 89189 -7
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu326339665 -13

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava