počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Cífer | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506877 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1291
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Trnava   [ kód okresu: 207 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 4025 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 3806 | rozdiel (2011-2001): 219

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 49298190 -6
5 - 9108100208 8
10 - 1410187188 14
15 - 19116126242 -10
20 - 24166140306 26
25 - 29132140272 -8
30 - 34162162324 0
35 - 39173161334 12
40 - 44158162320 -4
45 - 49154134288 20
50 - 54127121248 6
55 - 59138152290 -14
60 - 6496124220 -28
65 - 6984105189 -21
70 - 745191142 -40
75 - 794073113 -33
80 - 84265985 -33
85 - 89124456 -32
90 - 94167 -5
95 - 99123 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu193820874025 -149

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava