počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Dolné Otrokovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506958 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1400
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Hlohovec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Hlohovec   [ kód okresu: 203 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 364 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 334 | rozdiel (2011-2001): 30

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 49413 5
5 - 9111021 1
10 - 14122032 -8
15 - 19101424 -4
20 - 2412820 4
25 - 2991019 -1
30 - 34171734 0
35 - 39201939 1
40 - 44171229 5
45 - 4914822 6
50 - 5411819 3
55 - 599413 5
60 - 6471320 -6
65 - 6971118 -4
70 - 744812 -4
75 - 79369 -3
80 - 84268 -4
85 - 89279 -5
90 - 94033 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu176188364 -12

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava