počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Dubovany | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 507008 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1278
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Piešťany

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Piešťany   [ kód okresu: 204 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 979 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 939 | rozdiel (2011-2001): 40

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4261945 7
5 - 9192241 -3
10 - 14322153 11
15 - 19333669 -3
20 - 24443680 8
25 - 29313364 -2
30 - 34355085 -15
35 - 39483482 14
40 - 44372764 10
45 - 49383775 1
50 - 54432770 16
55 - 59222446 -2
60 - 64202040 0
65 - 69202848 -8
70 - 74173047 -13
75 - 79131932 -6
80 - 84131528 -2
85 - 89279 -5
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu493486979 7

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava