počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Horné Orešany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 507067 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1296
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Trnava   [ kód okresu: 207 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1893 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1811 | rozdiel (2011-2001): 82

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45250102 2
5 - 9393473 5
10 - 14533588 18
15 - 195265117 -13
20 - 246956125 13
25 - 298070150 10
30 - 348375158 8
35 - 399383176 10
40 - 445765122 -8
45 - 497658134 18
50 - 547069139 1
55 - 596367130 -4
60 - 644858106 -10
65 - 69394079 -1
70 - 74255681 -31
75 - 79123345 -21
80 - 84123850 -26
85 - 8961218 -6
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu9299641893 -35

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava