počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Majcichov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 507296 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1266
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Trnava   [ kód okresu: 207 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1843 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1830 | rozdiel (2011-2001): 13

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4354782 -12
5 - 9404282 -2
10 - 14403878 2
15 - 19504393 7
20 - 247862140 16
25 - 297476150 -2
30 - 347678154 -2
35 - 396970139 -1
40 - 447457131 17
45 - 496460124 4
50 - 546776143 -9
55 - 597268140 4
60 - 64494594 4
65 - 69415495 -13
70 - 74264773 -21
75 - 79223759 -15
80 - 8473037 -23
85 - 89101626 -6
90 - 94033 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu8949491843 -55

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava