počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Konská | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 507393 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1357
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Liptovský Mikuláš

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Liptovský Mikuláš   [ kód okresu: 505 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 215 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 254 | rozdiel (2011-2001): -39

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4516 4
5 - 9325 1
10 - 14303 3
15 - 195510 0
20 - 2412719 5
25 - 2910818 2
30 - 3416622 10
35 - 395510 0
40 - 445611 -1
45 - 499918 0
50 - 5410717 3
55 - 59111021 1
60 - 647411 3
65 - 693811 -5
70 - 743912 -6
75 - 795510 0
80 - 84145 -3
85 - 89123 -1
90 - 94022 -2
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu114101215 13

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava