počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Smolenice | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 507555 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1256
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Trnava

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
názov okresu: Trnava   [ kód okresu: 207 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 3379 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 3234 | rozdiel (2011-2001): 145

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47774151 3
5 - 96776143 -9
10 - 146976145 -7
15 - 1911894212 24
20 - 24152151303 1
25 - 29152155307 -3
30 - 34163131294 32
35 - 39128135263 -7
40 - 44117119236 -2
45 - 49132136268 -4
50 - 54122115237 7
55 - 59116119235 -3
60 - 6498105203 -7
65 - 695484138 -30
70 - 74314576 -14
75 - 79244367 -19
80 - 84234972 -26
85 - 8961925 -13
90 - 94123 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu165017293379 -79

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava