počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Hamuliakovo   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 507903 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1284
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Senec   [ kód okresu: 108 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1438 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 945 | rozdiel (2011-2001): 493

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4504393 7
5 - 9323769 -5
10 - 14323365 -1
15 - 19453681 9
20 - 245756113 1
25 - 295255107 -3
30 - 346675141 -9
35 - 397064134 6
40 - 445755112 2
45 - 49454994 -4
50 - 54475198 -4
55 - 594959108 -10
60 - 64394382 -4
65 - 69333164 2
70 - 74122032 -8
75 - 7971623 -9
80 - 846612 0
85 - 89358 -2
90 - 94011 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu7027361438 -34

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“