počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Jakubov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 507962 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1460
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Malacky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Malacky   [ kód okresu: 106 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1477 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1312 | rozdiel (2011-2001): 165

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4494392 6
5 - 9452772 18
10 - 14403272 8
15 - 19443983 5
20 - 24444387 1
25 - 295272124 -20
30 - 348159140 22
35 - 396068128 -8
40 - 445949108 10
45 - 49435295 -9
50 - 546151112 10
55 - 595961120 -2
60 - 64434588 -2
65 - 69222446 -2
70 - 74123345 -21
75 - 79162238 -6
80 - 845914 -4
85 - 8911011 -9
90 - 94112 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu7377401477 -3

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“