počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Limbach   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508047 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1390
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Pezinok

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Pezinok   [ kód okresu: 107 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1686 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1141 | rozdiel (2011-2001): 545

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46255117 7
5 - 95055105 -5
10 - 145744101 13
15 - 195160111 -9
20 - 24435699 -13
25 - 295858116 0
30 - 346079139 -19
35 - 396479143 -15
40 - 447575150 0
45 - 495548103 7
50 - 545067117 -17
55 - 596866134 2
60 - 644854102 -6
65 - 69303363 -3
70 - 74182038 -2
75 - 7971421 -7
80 - 8481220 -4
85 - 89224 0
90 - 94000 0
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené112 0
spolu8088781686 -70

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava