počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Lozorno   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508055 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1589
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Malacky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Malacky   [ kód okresu: 106 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2889 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2710 | rozdiel (2011-2001): 179

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 48274156 8
5 - 98365148 18
10 - 147954133 25
15 - 198088168 -8
20 - 2410495199 9
25 - 2912398221 25
30 - 34124129253 -5
35 - 39117115232 2
40 - 44129103232 26
45 - 4995102197 -7
50 - 54121108229 13
55 - 59115111226 4
60 - 647188159 -17
65 - 695351104 2
70 - 74294776 -18
75 - 79234972 -26
80 - 84154055 -25
85 - 8941620 -12
90 - 94167 -5
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené112 0
spolu144914402889 9

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava