počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Malinovo   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508071 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1209
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Senec   [ kód okresu: 108 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1861 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1349 | rozdiel (2011-2001): 512

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46453117 11
5 - 95454108 0
10 - 14443175 13
15 - 195359112 -6
20 - 246963132 6
25 - 295347100 6
30 - 3493104197 -11
35 - 398792179 -5
40 - 446770137 -3
45 - 498367150 16
50 - 546062122 -2
55 - 596457121 7
60 - 644959108 -10
65 - 69223860 -16
70 - 74243559 -11
75 - 79202545 -5
80 - 8472128 -14
85 - 891910 -8
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu9149471861 -33

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“