počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  Modra   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508101 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1158
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Pezinok

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Pezinok   [ kód okresu: 107 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 8751 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 8536 | rozdiel (2011-2001): 215

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4261219480 42
5 - 9196195391 1
10 - 14212173385 39
15 - 19232229461 3
20 - 24296285581 11
25 - 29372351723 21
30 - 34416382798 34
35 - 39367351718 16
40 - 44303305608 -2
45 - 49281304585 -23
50 - 54321332653 -11
55 - 59330348678 -18
60 - 64256328584 -72
65 - 69180225405 -45
70 - 7490138228 -48
75 - 7967139206 -72
80 - 8443107150 -64
85 - 89246084 -36
90 - 9441216 -8
95 - 9901010 -10
100 a viac000 0
nezistené437 1
spolu425544968751 -241

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“