počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Most pri Bratislave   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508110 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1283
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Senec   [ kód okresu: 108 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2144 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1555 | rozdiel (2011-2001): 589

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46660126 6
5 - 9444690 -2
10 - 14413576 6
15 - 196262124 0
20 - 246170131 -9
25 - 29100101201 -1
30 - 34120148268 -28
35 - 399894192 4
40 - 448368151 15
45 - 496366129 -3
50 - 548173154 8
55 - 596567132 -2
60 - 647077147 -7
65 - 69383977 -1
70 - 74263561 -9
75 - 79152843 -13
80 - 8462026 -14
85 - 894812 -4
90 - 94033 -3
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené011 -1
spolu104311012144 -58

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“