počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Tomášov   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508276 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1250
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Senec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Senec   [ kód okresu: 108 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2329 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2052 | rozdiel (2011-2001): 277

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45766123 -9
5 - 94667113 -21
10 - 144556101 -11
15 - 196463127 1
20 - 248677163 9
25 - 299474168 20
30 - 34112124236 -12
35 - 3910390193 13
40 - 447385158 -12
45 - 497565140 10
50 - 5486108194 -22
55 - 598582167 3
60 - 647072142 -2
65 - 69444791 -3
70 - 74345084 -16
75 - 79204161 -21
80 - 84232851 -5
85 - 89178 -6
90 - 94235 -1
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené033 -3
spolu112112082329 -87

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava