počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Vištuk   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508322 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1244
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Pezinok

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Pezinok   [ kód okresu: 107 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1342 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1349 | rozdiel (2011-2001): -7

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4443478 10
5 - 9283361 -5
10 - 14294069 -11
15 - 19403171 9
20 - 24364379 -7
25 - 295557112 -2
30 - 347651127 25
35 - 395850108 8
40 - 44464591 1
45 - 49443781 7
50 - 54474592 2
55 - 59425294 -10
60 - 64454186 4
65 - 69313970 -8
70 - 74172542 -8
75 - 79171734 0
80 - 8492231 -13
85 - 8921012 -8
90 - 94123 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6676751342 -8

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“