počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Vysoká pri Morave   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508349 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1271
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Malacky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Malacky   [ kód okresu: 106 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2155 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1847 | rozdiel (2011-2001): 308

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 48762149 25
5 - 9574299 15
10 - 145248100 4
15 - 196653119 13
20 - 247056126 14
25 - 298598183 -13
30 - 34104105209 -1
35 - 3910697203 9
40 - 448062142 18
45 - 497262134 10
50 - 545155106 -4
55 - 598079159 1
60 - 647280152 -8
65 - 694855103 -7
70 - 74262551 1
75 - 79202646 -6
80 - 84103343 -23
85 - 8972229 -15
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu109310622155 31

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“