počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Záhorská Ves   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508365 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1557
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Malacky

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Malacky   [ kód okresu: 106 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1769 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1521 | rozdiel (2011-2001): 248

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45456110 -2
5 - 95946105 13
10 - 14543690 18
15 - 196163124 -2
20 - 246667133 -1
25 - 297167138 4
30 - 346367130 -4
35 - 397481155 -7
40 - 446866134 2
45 - 496660126 6
50 - 545652108 4
55 - 59464793 -1
60 - 644258100 -16
65 - 69355085 -15
70 - 74233558 -12
75 - 79162339 -7
80 - 8422022 -18
85 - 8921315 -11
90 - 94213 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené101 1
spolu8619081769 -47

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“