počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Banská Bystrica | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508438 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1255
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Banská Bystrica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Banská Bystrica   [ kód okresu: 601 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 80003 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 83056 | rozdiel (2011-2001): -3053

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4183317063539 127
5 - 9150615473053 -41
10 - 14162315243147 99
15 - 19212620834209 43
20 - 24296927875756 182
25 - 29341734736890 -56
30 - 34353235967128 -64
35 - 39314531526297 -7
40 - 44242627075133 -281
45 - 49290433196223 -415
50 - 54291435596473 -645
55 - 59303436566690 -622
60 - 64237827995177 -421
65 - 69146420553519 -591
70 - 7496215132475 -551
75 - 7974212191961 -477
80 - 844609151375 -455
85 - 89204463667 -259
90 - 9447132179 -85
95 - 99132639 -13
100 a viac022 -2
nezistené432871 15
spolu377424226180003 -4519

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava