počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Badín | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508454 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1232
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Banská Bystrica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Banská Bystrica   [ kód okresu: 601 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1831 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1683 | rozdiel (2011-2001): 148

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4474895 -1
5 - 9423880 4
10 - 14374077 -3
15 - 195262114 -10
20 - 246265127 -3
25 - 296070130 -10
30 - 348086166 -6
35 - 399076166 14
40 - 444760107 -13
45 - 497562137 13
50 - 546873141 -5
55 - 597374147 -1
60 - 644860108 -12
65 - 69384078 -2
70 - 74253459 -9
75 - 79153045 -15
80 - 8492231 -13
85 - 8971219 -5
90 - 94213 1
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu8789531831 -75

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava