počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Baláže | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508471 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1529
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Banská Bystrica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Banská Bystrica   [ kód okresu: 601 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 208 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 190 | rozdiel (2011-2001): 18

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4639 3
5 - 97411 3
10 - 14044 -4
15 - 196410 2
20 - 247916 -2
25 - 299716 2
30 - 348917 -1
35 - 399817 1
40 - 44448 0
45 - 49131326 0
50 - 549413 5
55 - 5912719 5
60 - 64246 -2
65 - 69369 -3
70 - 74189 -7
75 - 79358 -2
80 - 84167 -5
85 - 89213 1
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu102106208 -4

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava