počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Drábsko | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508578 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1810
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Brezno

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Brezno   [ kód okresu: 603 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 207 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 219 | rozdiel (2011-2001): -12

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4358 -2
5 - 9213 1
10 - 14325 1
15 - 198412 4
20 - 248412 4
25 - 2912315 9
30 - 345914 -4
35 - 39549 1
40 - 448311 5
45 - 4951217 -7
50 - 5411920 2
55 - 5910919 1
60 - 64077 -7
65 - 6921012 -8
70 - 744812 -4
75 - 7931013 -7
80 - 8401313 -13
85 - 89123 -1
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené011 -1
spolu90117207 -27

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava