počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Dúbravica | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508586 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1400
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Banská Bystrica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Banská Bystrica   [ kód okresu: 601 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 368 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 354 | rozdiel (2011-2001): 14

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 49918 0
5 - 910919 1
10 - 14111829 -7
15 - 19121527 -3
20 - 2471219 -5
25 - 29161329 3
30 - 34191635 3
35 - 39181735 1
40 - 4412820 4
45 - 49131225 1
50 - 5481422 -6
55 - 59121628 -4
60 - 64121426 -2
65 - 699514 4
70 - 74167 -5
75 - 79123 -1
80 - 84235 -1
85 - 89246 -2
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu174194368 -20

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava