počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Heľpa | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508608 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1551
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Brezno

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Brezno   [ kód okresu: 603 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2792 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 3019 | rozdiel (2011-2001): -227

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45450104 4
5 - 95361114 -8
10 - 146866134 2
15 - 198792179 -5
20 - 249290182 2
25 - 29121110231 11
30 - 34104101205 3
35 - 3987100187 -13
40 - 4411276188 36
45 - 4910194195 7
50 - 5412094214 26
55 - 59102106208 -4
60 - 6492119211 -27
65 - 696173134 -12
70 - 744473117 -29
75 - 79325890 -26
80 - 8475158 -44
85 - 8962632 -20
90 - 94099 -9
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu134314492792 -106

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava