počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Horné Pršany   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508641 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1407
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Banská Bystrica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Banská Bystrica   [ kód okresu: 601 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 374 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 372 | rozdiel (2011-2001): 2

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 47411 3
5 - 99817 1
10 - 148816 0
15 - 19101020 0
20 - 2412921 3
25 - 29131326 0
30 - 34181634 2
35 - 39111425 -3
40 - 44221941 3
45 - 4911718 4
50 - 54121830 -6
55 - 59241539 9
60 - 6471320 -6
65 - 6991625 -7
70 - 744610 -2
75 - 794610 -2
80 - 84448 0
85 - 89033 -3
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu185189374 -4

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava