počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Hronec   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508667 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1357
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Brezno

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Brezno   [ kód okresu: 603 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1220 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1157 | rozdiel (2011-2001): 63

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4243155 -7
5 - 9282755 1
10 - 14324173 -9
15 - 19423678 6
20 - 24374380 -6
25 - 29373976 -2
30 - 345560115 -5
35 - 39394483 -5
40 - 44393675 3
45 - 49503686 14
50 - 54453580 10
55 - 59485199 -3
60 - 64353469 1
65 - 69163349 -17
70 - 74253459 -9
75 - 79172138 -4
80 - 8481927 -11
85 - 8931417 -11
90 - 94145 -3
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5816391220 -58

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava