počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Jasenie | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 508705 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1424
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Brezno

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Brezno   [ kód okresu: 603 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1171 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1116 | rozdiel (2011-2001): 55

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4283159 -3
5 - 9243054 -6
10 - 14292857 1
15 - 19372663 11
20 - 24404080 0
25 - 295249101 3
30 - 345453107 1
35 - 39454287 3
40 - 44453984 6
45 - 49503484 16
50 - 54313364 -2
55 - 59504999 1
60 - 64364379 -7
65 - 69202949 -9
70 - 74142236 -8
75 - 7952631 -21
80 - 8481523 -7
85 - 8931013 -7
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5716001171 -29

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava