počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Dolný Vadičov | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 509175 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1419
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Kysucké Nové Mesto

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Kysucké Nové Mesto   [ kód okresu: 504 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 463 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 403 | rozdiel (2011-2001): 60

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4101020 0
5 - 920929 11
10 - 14181230 6
15 - 19131326 0
20 - 24181432 4
25 - 29132033 -7
30 - 34191433 5
35 - 39211233 9
40 - 44191433 5
45 - 49201737 3
50 - 54161228 4
55 - 59161329 3
60 - 64101121 -1
65 - 6912719 5
70 - 7451621 -11
75 - 7941216 -8
80 - 846713 -1
85 - 89358 -2
90 - 94011 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu243220463 23

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava