počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Klokočov | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 509213 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1954
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Čadca

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Čadca   [ kód okresu: 502 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2387 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2728 | rozdiel (2011-2001): -341

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4384785 -9
5 - 96848116 20
10 - 148078158 2
15 - 197890168 -12
20 - 248586171 -1
25 - 299572167 23
30 - 349789186 8
35 - 3910784191 23
40 - 449580175 15
45 - 4910757164 50
50 - 547374147 -1
55 - 597885163 -7
60 - 647482156 -8
65 - 694664110 -18
70 - 74235881 -35
75 - 79204767 -27
80 - 84143852 -24
85 - 8921820 -16
90 - 94167 -5
95 - 99022 -2
100 a viac011 -1
nezistené000 0
spolu118112062387 -25

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava