počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Turzovka   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 509507 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1592
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Čadca

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Čadca   [ kód okresu: 502 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 7802 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 7854 | rozdiel (2011-2001): -52

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4213189402 24
5 - 9187184371 3
10 - 14256255511 1
15 - 19279273552 6
20 - 24304311615 -7
25 - 29350294644 56
30 - 34388338726 50
35 - 39327307634 20
40 - 44275250525 25
45 - 49247256503 -9
50 - 54271298569 -27
55 - 59299279578 20
60 - 64182205387 -23
65 - 69121142263 -21
70 - 7472121193 -49
75 - 7951116167 -65
80 - 842773100 -46
85 - 89144054 -26
90 - 94246 -2
95 - 99112 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu386639367802 -70

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava