počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Beňadovo | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 509566 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1663
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Námestovo

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Námestovo   [ kód okresu: 507 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 772 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 700 | rozdiel (2011-2001): 72

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4263965 -13
5 - 9364480 -8
10 - 14323062 2
15 - 19402969 11
20 - 24364581 -9
25 - 29433679 7
30 - 34322456 8
35 - 39322658 6
40 - 44251540 10
45 - 49202343 -3
50 - 54272552 2
55 - 59201636 4
60 - 644913 -5
65 - 69538 2
70 - 742911 -7
75 - 79279 -5
80 - 84358 -2
85 - 89022 -2
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu385387772 -2

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava