počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Bobrov | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 509582 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1564
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Námestovo

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Námestovo   [ kód okresu: 507 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1643 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1496 | rozdiel (2011-2001): 147

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 45062112 -12
5 - 9395594 -16
10 - 145654110 2
15 - 197568143 7
20 - 247183154 -12
25 - 297752129 25
30 - 347880158 -2
35 - 397159130 12
40 - 445550105 5
45 - 49494998 0
50 - 54434891 -5
55 - 59554398 12
60 - 64313465 -3
65 - 69202949 -9
70 - 74192342 -4
75 - 79151631 -1
80 - 8462127 -15
85 - 89246 -2
90 - 94101 1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu8138301643 -17

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava