počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Liesek   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 509795 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1558
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Tvrdošín

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Tvrdošín   [ kód okresu: 510 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2748 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2461 | rozdiel (2011-2001): 287

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 411291203 21
5 - 9123114237 9
10 - 14112111223 1
15 - 19128131259 -3
20 - 24121107228 14
25 - 29110117227 -7
30 - 34123109232 14
35 - 3912085205 35
40 - 448479163 5
45 - 498872160 16
50 - 547069139 1
55 - 596473137 -9
60 - 645859117 -1
65 - 69284270 -14
70 - 74303565 -5
75 - 79112132 -10
80 - 84101929 -9
85 - 8911516 -14
90 - 94235 -1
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu139613522748 44

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava