počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Trstená | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 510106 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1371
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Tvrdošín

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Tvrdošín   [ kód okresu: 510 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 7482 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 7461 | rozdiel (2011-2001): 21

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4213198411 15
5 - 9225214439 11
10 - 14275221496 54
15 - 19349327676 22
20 - 24333344677 -11
25 - 29324287611 37
30 - 34335306641 29
35 - 39264297561 -33
40 - 44291271562 20
45 - 49243239482 4
50 - 54223244467 -21
55 - 59240262502 -22
60 - 64138163301 -25
65 - 6995131226 -36
70 - 746697163 -31
75 - 795479133 -25
80 - 84205676 -36
85 - 89153146 -16
90 - 945510 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené011 -1
spolu370837747482 -66

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava