počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Bobrovník | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 510335 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1273
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Liptovský Mikuláš

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Liptovský Mikuláš   [ kód okresu: 505 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 136 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 154 | rozdiel (2011-2001): -18

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4123 -1
5 - 9516 4
10 - 144711 -3
15 - 196612 0
20 - 24358 -2
25 - 29459 -1
30 - 34358 -2
35 - 39336 0
40 - 44538 2
45 - 49358 -2
50 - 54347 -1
55 - 596511 1
60 - 647714 0
65 - 6911011 -9
70 - 74639 3
75 - 79213 1
80 - 84101 1
85 - 89000 0
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6373136 -10

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava