počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Jalovec | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 510513 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1391
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Liptovský Mikuláš

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Liptovský Mikuláš   [ kód okresu: 505 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 312 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 312 | rozdiel (2011-2001): 0

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4459 -1
5 - 951015 -5
10 - 1414620 8
15 - 19132033 -7
20 - 249918 0
25 - 29161127 5
30 - 34121628 -4
35 - 39111728 -6
40 - 4413922 4
45 - 49141125 3
50 - 548917 -1
55 - 59101323 -3
60 - 645510 0
65 - 696713 -1
70 - 7451116 -6
75 - 79033 -3
80 - 84112 0
85 - 89022 -2
90 - 94011 -1
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu146166312 -20

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava