počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Ábelová   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 511226 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1275
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Lučenec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Lučenec   [ kód okresu: 606 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 243 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 274 | rozdiel (2011-2001): -31

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4121729 -5
5 - 97613 1
10 - 148513 3
15 - 19639 3
20 - 24279 -5
25 - 2910919 1
30 - 347714 0
35 - 399716 2
40 - 4411415 7
45 - 497310 4
50 - 54549 1
55 - 5961319 -7
60 - 648816 0
65 - 696713 -1
70 - 74336 0
75 - 79268 -4
80 - 84369 -3
85 - 89189 -7
90 - 94336 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu116127243 -11

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava