počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Kalinovo   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 511471 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1279
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Poltár

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Poltár   [ kód okresu: 607 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 2236 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 2344 | rozdiel (2011-2001): -108

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4384078 -2
5 - 9433477 9
10 - 144859107 -11
15 - 198672158 14
20 - 248766153 21
25 - 298276158 6
30 - 347990169 -11
35 - 3910688194 18
40 - 448083163 -3
45 - 498371154 12
50 - 548685171 1
55 - 597387160 -14
60 - 646879147 -11
65 - 694654100 -8
70 - 74394685 -7
75 - 79213758 -16
80 - 84203858 -18
85 - 8982735 -19
90 - 94459 -1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené011 -1
spolu109711392236 -42

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava