počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Kalonda | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 511480 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1238
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Lučenec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Lučenec   [ kód okresu: 606 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 216 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 239 | rozdiel (2011-2001): -23

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4224 0
5 - 951116 -6
10 - 14437 1
15 - 198614 2
20 - 2461016 -4
25 - 297916 -2
30 - 3414822 6
35 - 3911718 4
40 - 44101020 0
45 - 497512 2
50 - 548614 2
55 - 5912719 5
60 - 6451015 -5
65 - 694610 -2
70 - 74347 -1
75 - 79000 0
80 - 84213 1
85 - 89011 -1
90 - 94011 -1
95 - 99101 1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu109107216 2

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava