počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Tomášovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 511919 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1293
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Lučenec

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
názov okresu: Lučenec   [ kód okresu: 606 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1383 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1470 | rozdiel (2011-2001): -87

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4283361 -5
5 - 9322658 6
10 - 14373067 7
15 - 19413879 3
20 - 24504393 7
25 - 29474390 4
30 - 344760107 -13
35 - 396659125 7
40 - 445354107 -1
45 - 49483785 11
50 - 54484492 4
55 - 594559104 -14
60 - 644955104 -6
65 - 69434891 -5
70 - 74162642 -10
75 - 79152540 -10
80 - 8481624 -8
85 - 892810 -6
90 - 94044 -4
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6757081383 -33

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava