počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Belá - Dulice | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 512052 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1282
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Martin

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Martin   [ kód okresu: 506 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1264 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1217 | rozdiel (2011-2001): 47

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4343064 4
5 - 9293261 -3
10 - 14292756 2
15 - 19383270 6
20 - 24493685 13
25 - 295358111 -5
30 - 345460114 -6
35 - 396047107 13
40 - 44374077 -3
45 - 49404383 -3
50 - 545251103 1
55 - 59494998 0
60 - 64273158 -4
65 - 69232548 -2
70 - 74223052 -8
75 - 79152136 -6
80 - 84151328 2
85 - 894913 -5
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu6306341264 -4

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava