počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Blatnica | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 512079 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1120
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Martin

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Martin   [ kód okresu: 506 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 911 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 861 | rozdiel (2011-2001): 50

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4292554 4
5 - 9211435 7
10 - 14272451 3
15 - 19232952 -6
20 - 24343569 -1
25 - 29273360 -6
30 - 34423880 4
35 - 39274168 -14
40 - 44322557 7
45 - 49312657 5
50 - 54343064 4
55 - 59273562 -8
60 - 64323466 -2
65 - 69243054 -6
70 - 74191534 4
75 - 7951217 -7
80 - 848816 0
85 - 8901111 -11
90 - 94213 1
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu444467911 -23

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava