počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Bystrička | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 512133 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1258
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Martin

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Martin   [ kód okresu: 506 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1413 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1262 | rozdiel (2011-2001): 151

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4353368 2
5 - 9293362 -4
10 - 14372259 15
15 - 19533790 16
20 - 24394988 -10
25 - 29455095 -5
30 - 346167128 -6
35 - 396554119 11
40 - 44424082 2
45 - 49504292 8
50 - 545058108 -8
55 - 595655111 1
60 - 645456110 -2
65 - 69342761 7
70 - 74163147 -15
75 - 79152742 -12
80 - 84171734 0
85 - 897916 -2
90 - 94000 0
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu7057081413 -3

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava