počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Dolný Kalník | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 512206 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1355
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Martin

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Martin   [ kód okresu: 506 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 101 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 40 | rozdiel (2011-2001): 61

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4358 -2
5 - 95813 -3
10 - 14134 -2
15 - 19246 -2
20 - 24246 -2
25 - 29134 -2
30 - 3431013 -7
35 - 39718 6
40 - 44527 3
45 - 49257 -3
50 - 54437 1
55 - 59538 2
60 - 64011 -1
65 - 69213 1
70 - 74145 -3
75 - 79101 1
80 - 84000 0
85 - 89000 0
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu4457101 -13

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava