počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Jazernica | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 512320 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1361
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Turčianske Teplice

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Turčianske Teplice   [ kód okresu: 509 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 297 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 265 | rozdiel (2011-2001): 32

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 46511 1
5 - 991120 -2
10 - 1414721 7
15 - 19111627 -5
20 - 248513 3
25 - 299716 2
30 - 34121224 0
35 - 39161733 -1
40 - 4415621 9
45 - 49131023 3
50 - 548715 1
55 - 597815 -1
60 - 6471219 -5
65 - 696511 1
70 - 746713 -1
75 - 79358 -2
80 - 84145 -3
85 - 89022 -2
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu151146297 5

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava