počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  AKTUÁLNE: Mapové zobrazenie výsledkov v parlamentných voľbách 2020 na úrovni obcí | na úrovni obcí - hlasy zvolených poslancov  
 


Kláštor pod Znievom | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 512354 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1112
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Martin

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Martin   [ kód okresu: 506 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1510 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1457 | rozdiel (2011-2001): 53

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4303666 -6
5 - 9323668 -4
10 - 14393069 9
15 - 19533386 20
20 - 246452116 12
25 - 295658114 -2
30 - 347161132 10
35 - 396952121 17
40 - 445449103 5
45 - 495650106 6
50 - 545654110 2
55 - 596465129 -1
60 - 64534396 10
65 - 69323668 -4
70 - 74182543 -7
75 - 79122032 -8
80 - 84142236 -8
85 - 8931013 -7
90 - 94022 -2
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu7767341510 42

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava