počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Lipovec   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 512435 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1395
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Martin

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Martin   [ kód okresu: 506 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 932 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 784 | rozdiel (2011-2001): 148

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4211940 2
5 - 9221941 3
10 - 14191938 0
15 - 19272047 7
20 - 24363975 -3
25 - 29542175 33
30 - 34364783 -11
35 - 39433578 8
40 - 44332356 10
45 - 49293867 -9
50 - 54383068 8
55 - 59343973 -5
60 - 64263359 -7
65 - 69221941 3
70 - 74152237 -7
75 - 79121123 1
80 - 848917 -1
85 - 89279 -5
90 - 94134 -2
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu478454932 24

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“