počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Príbovce   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 512524 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1230
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Martin

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
názov okresu: Martin   [ kód okresu: 506 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1091 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 999 | rozdiel (2011-2001): 92

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4203050 -10
5 - 9323466 -2
10 - 14282553 3
15 - 19383977 -1
20 - 24323567 -3
25 - 29394786 -8
30 - 345763120 -6
35 - 397138109 33
40 - 44223153 -9
45 - 49383674 2
50 - 54513788 14
55 - 59425395 -11
60 - 64293059 -1
65 - 69131629 -3
70 - 74121325 -1
75 - 7931518 -12
80 - 844812 -4
85 - 89235 -1
90 - 94134 -2
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5345571091 -23

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava