počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Horná Mariková   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 513083 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1828
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Považská Bystrica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Považská Bystrica   [ kód okresu: 306 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 660 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 824 | rozdiel (2011-2001): -164

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4101020 0
5 - 99817 1
10 - 14171431 3
15 - 19211839 3
20 - 24221941 3
25 - 29141933 -5
30 - 34231538 8
35 - 39192342 -4
40 - 44361854 18
45 - 49362157 15
50 - 54292150 8
55 - 59221537 7
60 - 64172239 -5
65 - 69162339 -7
70 - 74192746 -8
75 - 79102333 -13
80 - 8471724 -10
85 - 892911 -7
90 - 94213 1
95 - 99246 -2
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu333327660 6

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava